Driftsmeldingar

tirsdag 04.12.2018 kl. 11:00
Straumutkopling Våtaneset - Sota

I samband med ny trase for høgspentlinja i Brennskogen så vil alle våre kundar frå Våtaneset til Sota få ein straumutkopling nå tysdag den 4. desember. Tidspunkta er fra kl 11:00 til 14:00. Nettet er å sjå på som spenningsførande under utkoplingstida. Vi beklagar eventuelle problem dette vil medføre.

tirsdag 27.11.2018 kl. 13:00
Straumutkopling Våtaneset - Sota

 

I samband med ny trase for høgspentlinja i Brennskogen så vil alle våre kundar frå Våtaneset til Sota få ein strømutkopling nå tirsdag den 27.november.

Tidspunkta er fra kl 13:00 til 14:00. Nettet er å sjå på som spenningsførande under utkoplingstida. Vi beklagar eventuelle problem dette vil medføre.

torsdag 22.11.2018 kl. 11:00
Straumutkopling Våtaneset - Sota

I samband med ny trase for høgspentlinja i Brennskogen så vil alle våre kundar frå Våtaneset til Sota få ein strømutkopling nå torsdag den 22.november. Tidspunkta er fra kl 11:00 til 14:00. Nettet er å sjå på som spenningsførande under utkoplingstida. Vi beklagar eventuelle problem dette vil medføre.

mandag 15.10.2018 kl. 11:10
Flaum skapar problem for straumnettet i Skjåk

14/10 klokka 04:00: Frå Skjåk 1 til Lom grense datt straumen ut ved 4-tida søndag morgon på grunn av flaum. Tine vart raskt forsynt med straum frå Lom.

14/10 klokka 10:00: Straumen er på plass hjå dei fleste. Ved Åmotsøye, Skeidsjordet og delar av industriområdet ligg straumen fortsatt ute på grunn av tre trafoar som er øydelagt av flaumen. Alt tilgjengeleg mannskap er ute og arbeider med å reparere skadane på nettet.

14/10 klokka 11:30: Interfil, Skeidsjordet og Brumillom er straumlause. Vi håpar å få inn at desse så fort som råd, men arbeidet er vanskeleg på grunn av store og raskt stigande vassmengder.

14/10 klokka 12:00: Like før kl. tolv datt Bråtå ut, og det vil dessverre bli straumlaust i Bråtå og på Liavatnet til Sota ei stund. Ein del av lina har vorte teke av vassmassene. Alt av mannskap er på plass og arbeider med å få til provisoriske løysingar slik at straumen skal kome att i Bråtå så fort som råd.

14/10 klokka 14:35: Provisorisk straumforsyning er oppe og går for  Bråtå, Framruste, Liavatnet og Sota. Den provisoriske løysinga er ustabil og straumen kan dessverre falle ut i dette området.

14/10 klokka 16:00: Det blir arbeidd med å få lagt inn att straumen på Interfil. Brumillom er fortsatt utan straum og vil dessverre bli det i ei lengre periode.

14/10 klokka 19:00: Høgspentlinja som forsyner Bråtå, Framrustsætrane, Liavatnet og Sota datt ut grunna feil på nettet. Det uvisst kor lang tid det vil ta før det er normal drift igjen.

15/10 klokka 08:00: Bråtå, Liavatnet, Framruste og Sota er dessverre utan straum framleis. Det var feil på reserveløysinga som vart montert ved tre-tida i natt. Vi håpar at straumen skal vere attende i Bråtå ved høgst dag. Interfil har fått att straumen. Signegarden og Skeidsjordet er fortsatt straumlause og det vil dessverre ta litt tid før vi får reparert feila.

15/10 klokka 11:00: Straumen er på plass att i Bråtå, Liavatnet, Sota og Framruste. Vi arbeidar med å få att straumen hjå dei som er straumlause hos Signegarden, men vi må vente på at vatnet trekker seg attende og at naudsynt reserveutstyr kjem på plass.

16/10 klokka 14:30: Straumen på Skeisjordet (Signegarden) er på plass att.

16/10 Klokka 19:30: Brumillom har fått tilbake strømmen ved hjelp av aggregat. Alle hos Skjåk Energi unntatt noen få kunder, de som vart hardest ramma har nå fått tilbake strømforsyningen.

torsdag 28.06.2018 kl. 09:00
Strømutkopling Aursjolina

I samband med arbeide på høgspentlina mot Aursjoen så vil alle anlegg ut frå våre nettstasjon 012 Aursjoen få ein strømutkopling nå torsdag den 28. juni frå kl 09:00 til 15:00. Nettet er å sjå på som spenningsførande under utkoplingstida. Vi beklagar eventuelle problem dette kan medføre. Mvh Skjåk Energi nett.

mandag 28.05.2018 kl. 09:00
Strømutkopling Aursjolina

I arbeide med utbedring av høgspentlina mot Aursjoen så vil alle anlegg ut frå våre nettstasjon 012 Aursjoen få ein strømutkopling nå mandag den 28. mai frå kl 09:00 til 15:00. Nettet er å sjå på som spenningsførande under utkoplingstida. Vi beklagar eventuelle problem dette kan medføre. Mvh Skjåk Energi nett.

tirsdag 15.05.2018 kl. 12:00
Strømutkopling krets Nordberg Sag og Nordberg S-lag

I samband med reparasjon av ein høgspentbrytar så vil alle anlegg ut frå våre nettstasjoner 002 Nordberg S-lag og 003 Nordberg sag få ein strømutkopling i morgå tysdag den 15. mai frå kl 12:00 til 14:00. Nettet er å sjå på som spenningsførande under utkoplingstida. Vi beklagar eventuelle problem dette vil medføre. Mvh Skjåk Energi nett.

fredag 27.04.2018 kl. 13:10
Strømutkopling Tråstad - Staurust

I samband med å framføre stam-fiber etter høgspentlinja så vil alle våre strømkundar frå koplingstasjonen i Tråstad og fram til Staurust få ei strømutkopling nå fredag den 27. april frå kl 13:10 til kl 15:00. Nettet er å sjå på som spenningsførande under utkoplingstida. Vi beklagar eventuelle problem dette vil medføre. Mvh Skjåk Energi nett.

fredag 06.04.2018 kl. 13:10
Strømutkopling Marlo - Staurust

I samband med å framføre stam-fiber etter høgspentlinja så vil alle våre strømkundar frå linjebrytaren i Marlo og fram til Staurust få ei strømutkopling nå fredag den 6. april frå kl 13:10 til kl 14:30. Nettet er å sjå på som spenningsførande under utkoplingstida. Vi beklagar eventuelle problem dette vil medføre. Mvh Skjåk Energi nett.

torsdag 22.03.2018 kl. 12:00
Utkopling Skrinde Sør

I samband med å framføre stam-fiber etter høgspentlinja så vil alle våre strømkundar tilhørande nettstasjon 146-Skrinde sør, få ei strømutkopling nå i morgå torsdag den 22. mars frå kl 12:00 til kl 12:45. Nettet er å sjå på som spenningsførande under utkoplingstida. Vi beklagar eventuelle problem dette vil medføre. Mvh Skjåk Energi nett.

fredag 09.03.2018 kl. 13:28
FTH - Fiber til heimen

Skjåk Energi vil frå nå i mars månad og ut året arbeide med å framføre fiber til aktuelle kundar i Skjåk solside frå Aurmo og fram til Staurust. Dette vil med føre til ein del arbeid og trafikk med biler, utstyr og blant anna snøscootere under våre linjer og tilkomstvegar. Oss skal så langt det går ta hensyn til den enkelte grunneigar slik at skader ikkje skjer eller at det blir på eit minimumsnivå på blant anna dyrka mark. Ber om at grunneigar tar kontakt med Skjåk Energi dersom det er noko spesielle oss må ta hensyn til under dette arbeide. Mvh Skjåk Energi nett.

tirsdag 06.03.2018 kl. 09:00
Utkopling Aursjolina

I arbeide med utbedring av høgspentlina mot Aursjoen så vil alle anlegg ut frå våre nettstasjon 012 Aursjoen få ein strømutkopling nå tysdag den 06. mars frå kl 09:00 til 15:00. Nettet er å sjå på som spenningsførande under utkoplingstida. Vi beklagar eventuelle problem dette kan medføre. Mvh Skjåk Energi nett.

mandag 15.01.2018 kl. 13:28
Strømutkopling Bråtå

For å redusere utilsikta strømbrudd på Bråtålina vil oss framover gjera tiltak for å isolere enda betre vårt høgspentnett frå Uppnose til Tuva. Alle våre kundar frå Uppnose ved Åmodsøye  til Sota vil dessverre få fleire utkoplingar i samband med detta arbeidet. Nå i fyste omgang får vi utkoplingar tysdag og onsdag den 16. og 17. januar kl 09:00 til 11:00 og kl 12:00 til 14:00. Disse utkoplingane kan bli stoppa på stutt varsel dersom værforholda tilseier det. Nettet er å sjå på som spenningsførande under utkoplingstida. Vi beklagar eventuelle problem dette kan medføre. Mvh Skjåk Energi nett.

torsdag 16.11.2017 kl. 15:49
Strømutkopling Nordberg

I samband med arbeid på vårt høgspentnett, så vil oss få ei utkopling som berører våre strømkundar. Detta gjeld alle anlegg tilhøyrande og mellom nettstasjon 001-Skogseth og 162-Langleitshaugen på både bak og solside i Nordberg nå torsdag den 16.11.17 frå kl 1330 til ca kl 1430. Nettet er å sjå på som spenningsførande under utkoplingstida. Skjåk Energi nett beklagar eventuelle problem dette kan medføre. Mvh Skjåk Energi nett.

tirsdag 14.11.2017 kl. 14:59
Strømutkopling Nordberg

I samband med arbeid på vårt høgspentnett, så vil oss få ei utkopling som berører våre strømkundar. Dette gjeld alle anlegg tilhøyrande og mellom nettstasjon 001-Skogseth og 162-Langleitshaugen på både bak og solside i Nordberg nå onsdag den 15.11.17 frå kl 1200 til ca kl 1330. Nettet er å sjå på som spenningsførande under utkoplingstida. Skjåk Energi nett beklager eventuelle problem dette kan medføre. Mvh Skjåk Energi nett.

mandag 11.09.2017 kl. 13:37
Strømutkopling Pollfoss – Geirangerkrysset/Breidalen.

I samband med arbeid på vårt nett så får 2 raske utkoplingar tysdag den 12 september kl 0900 og kl 1300. Varigheten av disse to utkoplingane skal være under eit minutt. Dette gjelder alle anlegg mellom Pollfoss – Geirangerkrysset/Breidalen

torsdag 24.08.2017 kl. 12:00
Feil på strømnettet

Vi beklager ulempene ved feil på nettet vårt mellom Grotli og Strynetunelane medføre for kundene våre.

torsdag 01.06.2017 kl. 07:00
Revisjon av Skjåk1 kraftstasjon

Revisjon av Skjåk1 1.juni til 15.juni.

I forbindelse med at Eidsiva skal ha revisjon av Skjåk1 kraftstasjon så blir kunder som normalt blir forsynt fra Skjåk1 bli forsynt fra Øyberget kraftstasjon. 

torsdag 18.05.2017 kl. 12:00
Strømutkobling på trafokrets Formo

På grunn av vedlikehold så blir våre nettkunder på transformatorkrets Formo strømlause torsdag 18. Mai frå klokka 12.00 til ca klokka 13.30. Anlegget skal betraktes som spenningsførande og gjenninkobling vil skje utan nærmare opplysningar.

fredag 05.05.2017 kl. 00:00
4. mai - Feil på Bråtålinja

Klokka 21.59 ble det meld inn at Bråtalinja mot Sota var strømlaus. Ca klokka 22.40 fikk vi delar av nettet opp på normaldrift igjen. Våre montørar fortsatte leitinga etter feilen og ca klokka 01.39 fant vi ein fugl som hadde fløyet seg inn i høyspentnettet og jordsluttet. Fuglen ble fjerna og alle fikk tilbake strømmen.

Feil i strømnettet

I dag fredag den 20 april kl 06:21 fikk oss fyste utfall ut frå vår brytar i Øyberget kraftstasjon mot Skjåk 1. Tidspunktet for dette utfallet skjer samtidig med at 132 KV frå Vågå ligger ute, ingen produksjon i Skjåk 1, heile nette til Skjåk Energi er samankopla og blir forsynt frå Eidefoss frå Risheim. Dette medførte også at generatoren i Øyberget datt ut. Dette førte til at oss fikk fleire utfall frå ein bryter i Skjåk 1 som braut strømforbindelsen til utgangen line Lund og utgangen nordover frå Skjåk 1. Kl 07:03 så fikk alle tilbake strømen på line Lund og i Nordberg utanom strektninga Furuly – Åmotsøye som fikk at strømen kl 08:23. Under denne feilsituasjonen så la vi inn Stryn slik at døm forsynte Skjåk over Strynefjellet ned til Øyberget frå kl 06:34. Kl 07:25 mista vi strømen over Strynefjellet da Stryn Energi sjølve fekk ein feil på deres utgang. Kl 08:45 fikk alle våre kundar tilbake strømen. Feilkilda som antakeleg låg mellom Øyberget og Skjåk 1 er dessverre ikkje funnet. Vårt nett er nå tilbake i eit normalt koplingsbilde og 132KV ligger nå permanent inne i alle tre kraftstasjonane. Dersom nokon fortsatt har feil så ber oss om at dette blir varslet til Skjåk Energi. Vi beklagar alle problem dette har medført. Mvh Skjåk Energi nett.