Nettleigeprisar 2016

 Alle anlegg vert avrekna etter same tariff med følgande unntak/tilleggvilkår

  • vatningsanlegg - vert ikkje effektberekna
  • byggjestrøm

 

Klikk på tabellane for å opne i PDF-format.

Sommarperioda er frå 01.05. til 01.10. Resten av året er vinterperiode.

Avgift til energifondet (Enova) 1,25 øre/kWh og forbruksavgift 20 øre/kWh er inkludert i energiprisen.

Alle prisane er oppgjeve inkl. 25% meirverdiavgift.

 

Sommarperioda er frå 01.05. til 01.10. Resten av året er vinterperiode.

Lovbestemt påslag til Enovas energifond er innrekna i *fastbeløpet, avgifta utgjer 800 kr/år.

For næringskundar er alle prisane oppgjeve ekskl. meirverdiavgift.