Kompensasjon for høge strømprisar

Det er ingen strømpriskompensasjon i vårt område for desember 2021, januar 2022 eller februar 2022.

For Februar 2022 var gjennomsnittprisen i NO3: 18,07 øre/kWh. For Januar 2022 var gjennomsnittprisen 26,39 øre/kWh. For desember 2021 vart gjennomsnittsprisen 60,77 øre/kWh.

Grensa for støtte er 70 øre/kWh. Det betyr at kundar i vårt forsyningsområde ikkje får noko strømkompensasjon for desember, januar eller februar månad.

Skjåk Energi sitt distribusjonsområde ligg i prisområde NO3 - Midt Norge. Gjennomsnittsprisar blir lagt ut av NVE etter utgangen av kvar månad. 

NB! Det er NordPool Spot sin gjennomsnittspris som gjeld. Det er IKKJE kva den enkelte kunde faktisk betaler. Ordninga er uavhengig av kva strømavtale kunden har.

Les mer om ordninga på NVE sine informasjonssider: