Driftsmeldingar

torsdag 04.07.2019 kl. 15:30
Straumutkopling nettstasjon 140-interfil den 4/7

I samband med utskifting av ein nettstasjon så vil alle våre straumkundar frå vår nettstasjon 140-Interfil få ei straumutkopling nå torsdag den 04. juli frå kl 15:30 til kl 19:30. Nettet er å sjå på som spenningsførande under utkoplingstida. Vi beklagar eventuelle problem dette vil medføre.

tirsdag 02.07.2019 kl. 12:00
Straumutkopling 2. juli mellom Brennhaug, Vollungsbrua og Tråstad

I samband med arbeid på vårt høgspentanlegg så vil alle våre straumkundar frå våre nettstasjonar 065-Vollungsbru, 067-Korsveien, 196-Vigstadmoen og 131-Vigstad få ei straumutkopling tysdag den 2. juli frå kl 12:00 til kl 14:00. Nettet er å sjå på som spenningsførande under utkoplingstida. Vi beklagar eventuelle problem dette vil medføre.

Feil i strømnettet

Tysdag den 3.desember kl 13:00:12 så fikk oss eit utfall på Line Lom i 18 sekunder mellom Skjåk 1. og grense Lom. Utfallet skuldast ein feil i ein høgspentbrytar i nettstasjon 193 Skei ved ein planlagt justering av trafo. Skjåk Energi AS beklagar sterkt alle problem dette har medført.