Søknad om kompensasjon

Kundeinformasjon

Beløpet trekkes frå på strømrekninga, om ikkje anna er avtala

Kor skjedde strømbrotet

Står på faktura
Der strømbrotet fann stad

Informasjon om strømbrotet

Dato og klokkeslett
Dato og klokkeslett
Antall timar