Faktura og betaling

Vi sender ut strømrekningar etterskotsvis til forbrukarkundar 12 gonger pr. år, dvs. kvar månad.

 

 

 

Med eFaktura kjem strømrekninga rett i nettbanken din. Du slepp å taste KIDnr og beløp, det einaste du treng og gjere er å godkjenne eFakturaen. Du ordnar eFaktura i din nettbank og eFakturareferansen finn du på strømrekninga. Har du fleire abonnement, må du inngå avtale for kvart enkelt abonnement med kvar si referanse. Når du har e-Fakturavi ha e-postadressa di. Den kan du registrere ved å logge inn på DIN SIDE øverst til høgre i menyen. Les meir om fordelane og korleis du kjem i gang med eFaktura.

Med e-postfaktura vert strømrekninga sendt til e-posten din og du betaler rekninga på vanleg måte i nettbanken. E-postfaktura kan du ordne sjølv ved å logge inn på DIN SIDE. Logg inn med kundenr og målarnr (står på strømrekninga). Under kundeprofil kan du ajourføre kundeopplysningar, samt bestille faktura på e-post. Dersom du ønskjer avtalegiro i kombinasjon med e-postFaktura ordnar du dette i nettbanken din.  

 

Dersom du ønskjer avtalegiro på strømrekninga ordnar du dette i nettbanken din. Referanse for avtalegiro finn du på strømrekninga.

 

NÆRINGSKUNDAR

For næringskundar kan vi tilby e-postfaktura og EHF-faktura.

Med e-postfaktura blir strømrekninga sendt til e-posten og dykk betaler rekninga på vanleg måte i nettbanken. E-postfaktura kan dykk ordne sjølv ved å logge inn på din side. Logg inn med kundenr og målarnr (står på strømrekninga). Under kundeprofil kan du ajourføre kundeopplysningar, samt bestille faktura på e- post. Eller ta kontakt, så ordnar vi e-postfaktura for dykk.

 

EHF (Elektronisk Handelsformat) vert brukt av statlege, kommunar og private verksemder for mottak av rekningar. Ein EHF-faktura er ein elektronisk faktura som vert sendt direkte frå økonomisystemet til avsender til økonomisystemet til mottakar. For å kunne motta EHF-faktura må ein ha eit økonomisystem som kan motta og behandle faktura på Elektronisk handelsformat (EHF) og registrere seg som mottakar i ELMA-registeret. Les meir på Difis fagsider om offentlige anskaffelser.

Ta kontakt med oss, dersom du ønskjer å motta strømrekninga di i EHF-format.