Elhub - Kraftmarkedets nye datahub

18.02.2019
Elhub er kraftmarkedets nye datahub. All utveksling av informasjon mellom markedsaktørane skal skje gjennom Elhub. Den er i drift fra 18. februar 2019.

Meir info på www.elhub.no

For sluttkunder har Elhub ein løysing der sluttbruker kan logge inn via sin side hjå kraftleverandøren. Der kan du som sluttkunde sjå, kontrollere og gi tilgang til eigne data lagra i Elhub. Denne løysingen heiter Elhub Web Plugin.

For pålogging https://plugin.elhub.no