Søknad om endring av eksisterande anlegg

Plassering og storleik


Er nå:
Ønskjer:
Dersom du ynskjer jordkabel må det gravast ei grøft frå tilkoplingspunktet og fram til bygningen.


Dersom dette er bestemt
Oppgjev namnet på vedkommande her

Når Skjåk Energi Nett har behandla søknaden din får du svar med eventuell aksept, og med pristilbod i dei tilfella dette er aktuelt.