Søknad om strøm til nytt anlegg

Dersom du ynskjer jordkabel må det gravast ei grøft frå tilkoplingspunktet og fram til bygningen.


Dersom dette er bestemt

Når Skjåk Energi Nett har behandla søknaden din får du svar med eventuell aksept, og med pristilbod i dei tilfella dette er aktuelt.